микрозайм, кыбартыыраны тутуу аактата (31.10.22) — НВК Саха